top of page
DIFER.jpg

DIFER (diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer) 4-8 évesek számára

 

Mit takar a DIFER teszt?

Ez egy megbízható iskolaérettségi teszt arról, hogy a gyermek alapkészségei optimálisak-e az iskolába kerüléshez. A teszt megmutatja azokat a területeket, amelyeket az iskola előkészítő foglalkozások során fejleszthetünk, optimális szintre hozhatunk.

Az iskolakezdéshez nélkülözhetetlen készségek a gyermekekben hosszú évek alatt fejlődnek, alakulnak ki, nem egyforma tempóban. Ha az iskola kezdetére komolyabb elmaradás van valamely területen, akkor a gyermek küzdelmei a tanulásban mindig tolódni fognak, évről-évre maga lett görgeti a lemaradást.  A teszt elvégzése lehetőséget ad arra, hogy időben felfedezzük, milyen területtel van még munkánk.  

A DIFER hét elemi alapkészség fejlesztését segíti.

Személyiségfejlődés, iskolai tanulás szempontjából mindegyik kritikus jelentőségű előfeltételnek tekinthető.

Ezek a következők:

- az íráskészség elsajátításának előfeltétele: írásmozgás-koordináció

- az olvasás- és írástanulás megkezdéséhez elengedhetetlen: beszédhanghallás

- a nyelvileg közölt információk vételének egyik meghatározó tényezője:  relációszókincs fejlettsége

- a matematikatanuláshoz elengedhetetlen: elemi számolási készség fejlettsége

- a tanulás, kritikus gondolkodás  feltétele: a tapasztalati összefüggés megértésének a fejlettsége

- az eredményes iskolai beilleszkedés, tanulás további döntő kritériuma a társas kapcsolatok kezelésének fejlettsége (kortársakkal, felnőttekkel) : a  szociális készségek fejlettsége

A vizsgálat menete

A vizsgálat kb. 45 percet vesz igénybe, ezt követően diagnózis készül, majd javaslatot teszünk az esetleges fejlesztésre. 

Minden esetben  történik  kontrollmérés, a fejlesztést követő 4-8 hónapon belül.

A teszt és a szülői konzultáció ára: 12.000 Ft / gyermek. 

Időpontot az info@csacska.hu címen tudnak kérni.

bottom of page