1.jpg

4+6+2 alkalmas intenzív csoportos felvételi előkészítő tanfolyam.

4 alkalom jelenléti (és opcionálisan online) csoportos oktatás, amelyek alkalmával felállítjuk az alapokat, megtanítjuk az időbeosztást, stresszoldó módszerekkel enyhítünk a nyomáson.

Hatékony pontszerzési technikákkal alapozzunk meg a második szakaszt, amelyben a bonyolultabb feladattípusokat vesszük át. Az utolsó két alkalommal szimulálunk egy felvételi vizsgát. 

Mindkét felvételi tantárgyból 45-45 perces órát tartunk.

ÁRAK:

Magyar vagy matematika / alkalom: 2500 Ft

Magyar és matematika / alkalom: 4000 Ft

Első turnus (4 alkalom): 

Magyar vagy matematika: 9000 Ft

Magyar és matematika: 15.000 Ft

Második turnus (6 alkalom): 

Magyar vagy matematika: 14.500 Ft

Magyar és matematika: 22.000 Ft

Az egész kurzus (12 alkalom): 

Magyar vagy matematika: 27.000 Ft

Magyar és matematika: 44.000 Ft

 

Opcionálisan egyéni konzultációkra is van lehetőség. 

A kurzus diákjainak ez a díj: 3.000 Ft

Külsős diákoknak: 3.500 Ft

DÁTUMOK: 

​Minden alkalommal:

magyar: 9.00-9.45, matematika: 10.00-10.45

 

október 23.

október 29.

november 5.

november 12.

november 26.

december 3.

december 10.

december 17.

január 7.

január 8.

január 14.

január 15.

TÉMAKÖRÖK:

MAGYAR

 • szófajok          

 • szószerkezetek

 • magán-, és mássalhangzótörvények

  • hangrend, illeszkedés

  • hasonulások, összeolvadás, kiesés, rövidülés

 • költői eszközök, képek

  • hasonlat, metafora, megszemélyesítés, szimbólum...

 • szólások és közmondások

 • helyesírás

 • toldalékok (képző, jel, rag)

 • kötőszók

 • mondatrészek, mondatelemzés

 • szövegértés

 • fogalmazás

MATEK:

 • alapműveletek

 • legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös

 • hatványok

 • arányosság

 • mértékátváltás

 • kombinatorika

 • grafikonolvasás

 • szögszámítás

 • szöveges feladatok

 • oszthatósági szabályok

 • egyenletek

 • térgeometria

 • százalékszámítás

Felvételi előkészítő.jpg

Online matematika, magyar, spanyol, angol korrepetálást, egyéni felvételi előkészítést vállalunk több éves tapasztalattal, kiváló diákokkal, tanárokkal. Szeretetteljes, támogató környezetben mindenki magabiztosabbá válik, ez a jegyeken is azonnal meglátszik! Egyéni tempóban haladunk, ösztönzünk, próbáljuk oldani az iskolai szorongást.

Részletes információt a 06706718671-es telefonszámon, vagy e-mailben tudunk adni.